Historia

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

GRAZYNA PETRYSZAK

Urodziła się w 1955 r. w Krakowie, zm w 2019 r. Jej pasją było  się malarstwo.

Pracowała w technice akrylowej, olejnej i paste­lach, ale stosuje też piórko, collage i techniki własne. Głównym tematem obrazów malarki są kwiaty, martwa natura i pejzaże. Przemyślana kompo­zycja i świetny warsztat malarski łączą się z wrażliwą naturą artystki, tworząc nastrojowy klimat i skojarzenia poetyckie. Nic dziwnego, że często jej obrazy ilustrują tomiki poezji. Umiejętność oddania ulotności chwili, stosowanie pastelowych barw, wrażeniowe przedstawianie krajobrazów oraz gra świateł i cieni podpowiadają, że bliski artystce jest impresjo­nizm i koloryzm.

Na swoim koncie ma jedenaście wystaw indywidualnych: „Jestem” i  „Krajobraz naszych czasów” (Krynica 1996), „Spojrzenia zamknięte w ramach” (Galeria Lamelli Kraków 1998), „Ściągnięte z rzeczywistości” (Kry­nica-Zdrój MBWA 2000), „Moje obrazy I” i „Moje obrazy II” (Krynica 2002), „Martwa, nieożywiona i …” (Stary Sącz Gale­ria pod 5, 2003), „Obrazy z szuflady” (Nowy Sącz 2009), „Malarstwo - XXX lecie pracy Twórczej” (Muzeum Nikifora 2009), „Malarstwo” (Limanowa 2010), „Moje zaurocze­nie” (MBWA Krynica 2011).

Brała udział w wielu wystawach zbio­rowych konkursowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jej obrazy można było oglądać m.in. na wystawach: poplene­rowej w zamku Kastel-Stafilic k. Splitu Chorwacja i Spiskiej Subocie na Słowacji; w Muzeum Nikifora; Galerii MBWA w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu; w Muzeum Regionalnym w Muszynie i Bieczu; w Galerii Stowarzy­szenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu i w Krakowie; w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Muszynie i Nowym Sączu; na Zamku w Nowym Wiśniczu; w Miasteczku Galicyjskim oraz Małej Galerii w Nowym Sączu. Autorka rysunków do log kilku instytucji krynickich. Jest animatorką kultury i sztuki w Krynicy-Zdroju.  Wiele swojego czasu poświęca oso­bom, które zajmują się rozmaitą twórczością i które dzięki niej zaczęły tą twórczością dzielić się z innymi. Z jej inicja­tywy powstała Galeria „Pod Kasztanem”, miejsce spotkań z malarstwem, rzeźbą, poezją i literaturą.

Była autorem wydawnictw i katalogów promujących sztukę krynickich twórców, projektuje i opracowuje graficznie wydawnictwa, kalendarze, kartki pocztowe. Wiele lat była  prezesem Zarządu, wcze­śniej TPSP w Krynicy-Zdroju, a obecnie Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Ga­leria „Pod Kaszta­nem”. Jest laureatką Plebiscytu „Gazet Krakowskiej” - „Człowiek Roku 2002. W 2008 r. uhonorowana „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” za zasługi w dziedzinie kultury dla Sądecczyzny. Za zasługi na rzecz środowiska twór­czego i kulturalnego uzdrowiska otrzymała w 2008 r. z rąk Burmistrza Krynicy-Zdroju „Złoty Herb Krynicy”. Została także wyróżniona przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2009 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznała Jej medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

 ANDRZEJ PETRYSZAK

Urodzony w 1954 r. zm. w 2020 r.

 Jego pasją całe życie była fotografia. Na zdjęciach utrwalał m.in. piękno Ziemi Sądeckiej, architekturę świecką i sakralną odwiedzanych krajów, ludzi, przyrodę i pejzaże a także martwą naturę. Inte­resują go techniki specjalne /pseudosolaryzacja, efekty rembrandtowskie czy HDR/. W jego fotogramach główną rolę odgrywało światło.

Uczestniczył w plenerach, z których przywoził setki zdjęć. Brał udział w wystawach i konkursach foto­graficznych zyskując uznanie w oczach jury /ostatni „Tatry w obiektywie”/. W dorobku ma pięć wystaw indywidualnych /”Czterdzieści lat z obiektywem”, „ Kątem obiektywu”, „W obiektywie”, ”Wędrówki z apa­ratem”, i „Kontrasty”/.

Jego zdjęcia zdobiły strony internetowe Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, PTTK Oddz. Krynica-Zdrój, kilka innych stron internetowych a także ukazywały się w prasie codziennej, regionalnej i w magazynie „Foto”. Jest autorem reprodukcji obrazów i rzeźb do okolicznościowych katalogów sztuki, kart pocztowych, kalendarzy, przewodników turystycznych. O swojej pracy twórczej nie lubił rozmawiać. Uważał, że fotogra­fia jest do oglądania i dlatego tak ceni sobie konfrontacje z pu­blicznością. Od dwudziestu lat prowadził dokumentację foto­graficzną z działalności - wcześniej Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju, a obecnie Krynic­kiego Stowarzy­szenia Twórców Galeria „Pod Kasztanem”. Członek - założyciel Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Został uho­norowany „Złotym Jabłkiem Sądeckim”, „Złotym Herbem Krynicy” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju.

JULIUSZ KOŁODZIEJCZYK

Urodzony w 1925 r zm w 2008 r. Pierwszy prezes Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krynicy. Przez 50 lat rzeźbił w drewnie. Uczestniczył w bardzo wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Tworzył rzeźby sakralne i okolicznosciowe.

BARBARA CICHY

Urodzona w Krakowie, zm w 2010 r. Ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim .Malarstwo było jej pasją. Pracowała w technice olejnej, malowała architekturę i pejzaże.

 

WIESŁAW CIĄGŁO

 Urodzony w 1960 r. zm. w........r. Studiował rzeźbę  w pracowni prof. Stefana Borzęckiego na ASP( dyplom w 1987). Realizował się także w malarstwie olejnym, tworzył portrety, akty i pejzaże. Jego wysko cenione przez krytyke malarstwo znajduje miejsce w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

 

JOZEF CITAK

Ur. w 1921 r, w Starym Sączu, zmarł w 2001r w Krynicy. Ceniony rzeźbiarz w Małopolsce.

Początki jego rzeźbiarskiej twórczości były trudne ale owocne. Artysta nie mając żadnych wzorów rzeźbił dziesiątki figurek i tą drogą doskonalił swój warsztat rzeźbiarski.

 

PIOTR ZELEK